Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nota je základní hudební grafický symbol. Představuje značku tónu. Pro její zápis slouží notová osnova. Úloha noty v hudebním záznamu je dvojí:

 • umístění noty v notové osnově určuje výšku tónu
 • tvar noty označuje délku trvání tónu.

Typy not z hlediska délky trvání:

 • celá
 • půlová
 • čtvrťová
 • osminová
 • šestnáctinová
 • dvaatřicetinová
 • čtyřiašedesátinová, atd.

 

Do jednoho 4/4 (celého) taktu se vejde 1 celá nota, 2 půlové atd.

Pomlky

Pro pojmenování not se používají písmena v pořadí C, D, E, F, G, A a H v pořadí podle stoupající výšky tónu.Tato písmena se neustále opakují. Po notě H následuje nota C (o jednu oktávu vyšší než první C). Tato sekvence se může teoreticky neustále opakovat, v praxi je počet opakování omezen schopností lidského ucha vnímat vysoké tóny a schopností hudebních nástrojů tyto tóny vyloudit. Komorní A má frekvenci 440 dvojkmitů za sekundu.Noty se používají společně jako hudební stupnice nebo tónová řada. Zmínili jsme se, že v předchozím příkladu dvě písmena C dělí vzdálenost jedné oktávy. Jedna oktáva ale představuje 12 not chromatické stupnice. Abychom vystačili pro označení všech těchto not s pouhými 7 písmeny, musíme je v některých případech trochu modifikovat.Dva základní modifikátory (předznamenání) jsou křížek a béčko. Toto předznamenání notu buď zvyšuje nebo snižuje o jeden půltón.

Soubor:Staff240.svg

Soubor:Gamme do majeur clef sol.png

Notová osnova je systém složený z pěti hlavních čar (linek) a čtyř mezer určený k zaznamenání notového zápisu (not, pomlk a ostatních hudebních znamének).

Hudební takt je krátký časový úsek skladby, ve kterém se střídají přízvučné a nepřízvučné stejně dlouhé doby. Počet dob je vyznačen na začátku notové osnovy. Např. 3/4 znamená, že jeden tak má 3 čtvrťové doby.Na notové osnově jsou takty ohraničené kolmými čarami, které se nazývají taktová čára.

Takty podle délky dělíme na:

 1. celé (dvě celé doby, tři celé doby…)
 2. půlové (dvě půlové doby, tři půlové doby…)
 3. čtvrťové (dvě čtvrťové doby, čtyři čtvrťové doby = takt celý…)
 4. osminové (dvě osminové doby, tři osminové doby…)

Tempo určuje v hudbě rychlost pohybu v čase. Každá skladba má své tempo, které se v notovém záznamu vyznačuje buď příslušným názvem nebo číslicemi, představujícími počet dobových jednotek (čtvrťových not) za minutu.)

Klíč je to taková značka, která se píše pokaždé stejně na začátku notové osnovy a nesmí chybět. Existují 4 druhy (stačí si ale pamatovat jen houslový a basový):

Houslový klíčHouslový klíč - označuje, že na druhé lince (odspoda) bude ležet nota G1 (dále nahoru pak následují tóny A1, H1, C2, D2, E2, F2 atd. podle předchozí tabulky, dolů jdou tóny F1, E1, D1, C1, malé h, a, g, f atd.); používá se u houslí kytary, flétny, pravé ruky na klavíru a podobných nástrojů s podobně vysokým rozsahem (jaké tóny zahraje)

Basový klíčBasový klíč - označuje, že na 4. lince (odspoda) bude ležet nota (malé) f (o celou řadu tónů níže než F1); píšeme ho u baskytary, kontrabasu, levé ruky na klavíru a podobně "nízkých" nástrojů

Je dobré si pamatovat, že C1 je v houslovém klíči umístěna na první pomocné lince pod osnovou a v basovém klíči na první pomocné lince nad osnovou.

C1 v houslovém a basovém klíči

Dále existují ještě tenorový klíč a altový klíč, tím se ale zabývat nemusíte, to už do základů nepatří (užijete je jen v případě, pokud budete mít v kapele trubku.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tempo

http://svethudby.wz.cz/zaklady.html